top of page
IMG-20230730-WA0040.jpg

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Vstup so psom povolený – na vodítku,

Strážte si svojich psích miláčikov a upratujte po nich.

Odpadky patria do odpadkových košov.

Odpadky vhadzujte do košov a kontajnerov na to určených.

Zákaz fajčenia.

Zákaz vstupu s alkoholom.

Zákaz zbraní.

Prevádzkový poriadok detského ihriska

IHRISKOVÉ DESATORO
Použitie ihriska je povolené iba v čase:
Od 10:00 – Do 17:00 hod.

Dôležité informácie:
1. Detské ihrisko je určené pre deti od 3 do 12 rokov s maximálnou hmotnosťou do 50Kg.
2. Deti vo veku od 3 do 12 rokov môžu ihrisko používať iba pod dozorom osoby staršej ako 18 rokov.
3. Do areálu detského ihriska je zakázané vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá.
4. V areáli detského ihriska je prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky,
vstupovať s otvoreným ohňom alebo s predmetmi, ktoré by ohrozovali bezpečnosť
návštevníkov
5. Je zakázané konzumovať jedlo a nápoje priamo na herných prvkoch.
6. Je zakázané znečisťovať areál detského ihriska a poškodzovať jeho zariadenie.
7. Je zakázané používať herné zariadenie, ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu.
8. Hranie sa na ihrisku v prípade nepriaznivého počasia je na vlastnú zodpovednosť dozerajúcej
osoby (námraza, klzký povrch prvkov, rozmočený povrch, horúci povrch).
9. V areáli ihriska je zakázané vykonávať iné športy a aktivity, na ktoré ihrisko nie je určené.
10. Prípadné poškodenie herných prvkov alebo časti ihriska hláste prosím personálu.

bottom of page