4.NOČNÝ POCHOD 2018 (jesenný) :: Hrachovište - Veľký Plešivec(484) - Čachtický hrad(375) - Višňové - Hrachovište.

 
:: REGISTRÁCIA JE NA KONCI TOHTO ČLÁNKU ::

 

PROPOZÍCIE PODUJATIA :: NÁZOV :: NOČNÝ POCHOD, ROČNÍK :: 4., DÁTUM :: sobota, 29.9.2018, MIESTO STRETNUTIA :: HRACHOVIŠTE, Kameňolom v časti Vidovica, ČAS REGISTRÁCIE :: od 19:00 hod., ČAS ŠTARTU :: 20:30 hod. TRASA :: Hrachovište, kameňolom Vidovica, sedlo pod Salaškami, Veľký Plešivec, Čachtický hrad, Višňové, Hrachovište. DĹŽKA POCHODU :: 12.000 metrov, PREVÝŠENIE :: 650 metrov. :: AUTOR TRASY :: Marek Dlhý & Peter Dlhý # podľa M.B.2015

VSTUPNÉ A BENEFITY :: DOSPELÍ & ŠTUDENTI & VŠETCI OKREM MALÝCH DETÍ :: 3.00 EUR V RÁMCI REGISTRÁCIE DO 25.9. S PLATBOU VOPRED // 4.00 EUR NA MIESTE, MALÉ DETI Z MATERSKEJ ŠKOLY A DETI Z I. STUPŇA ZŠ :: 2.00 EUR V RÁMCI REGISTRÁCIE DO 25.9. S PLATBOU VOPRED // 3.00 EUR NA MIESTE.  V CENE VSTUPENKY JE :: vstup do tajomna v sprievode, nočný Čachtický hrad, SYMBOLICKÁ OCHUTNÁVKA VÍNA na cestu, "protistrachový" džúsik pre deti a pre každého účastníka opäť ORIGINÁLNY ODZNÁČIK NOČNÉHO POCHODU. * VIP ZÓNA PRE MAJITEĽA "ZLATEJ BATHORY" MINCE :: AKTÍVNA.

PROPOZÍCIE PODUJATIA :: Našou cestou bude zaujímavý úsek z obce Hrachovište, z atraktívneho kameňolomu. Vystúpame  na vrchu Veľký Plešivec (484 m.n.m.), a na Čachtický hrad dorazíme skutočne O POLNOCI.

POPIS TRASY :: Máme tu štvrtý Nočný pochod (jesenný), ktorého trasa je pripomienkou prvého Nočného pochodu. Na základe ohlasov jeho účastníkov sme sa ju rozhodli zopakovať, aby si zaspomínali na nádherné a zaujímavé chvíle prejdené týmto tajomným krajom Bátoryčkinho panstva. A pre nových záujemcov je tu aspoň stručný opis pri rozhodovaní sa, či si vyskúšate aj Vy zažiť tajomné chvíle v Karpatských lesoch ponorených do rúška tmy. Naše spoločné kroky začnú v miestnom kameňolome vo Vidovici, ktorý je umiestnený neďaleko obce v lesíku, odtiaľ sa začne náš pochod miernym stúpaním sedlom pod Salaškami, kde sa napojíme na hlavný turistický chodník smerujúci ku Veľkému Plešivcu. Tento cely úsek prechádzame lesom až tesne pod vrcholom Plešivca sa začne otvárať krajna. Priamo na vrchole sa ukáže vo svojej plnej kráse s nočným výhľadom na okolité dedinky, mesto Piešťany, Trnavský kraj až k Podunajskej nížine. Keď sa pokocháme týmto výhľadom pustíme sa ďalej opäť lesným chodníčkom. Obídeme Malý Plešivec až sa dostaneme k rázcestiu. Smerom vľavo by sme sa dostali späť do Hrachovišta, no keďže naše plány sú iné pôjdeme vpravo, kde sa opäť tentokrát po vrstevnici dostaneme na otvorenú časť a budeme mať možnosť ešte raz sa pozrieť s trošku iného uhla na nočnú krajinu.Pokračujeme klukatiacim sa chodníčkom pod korunami stromov, ktoré nás dovedu až ku Krížnym cestám a následne hradnému vrchu, odtiaľ to už budeme mať len na skok na Čachtický hrad. tam si spravíme voľnú prehliadku, a odhalíme aké tajomstvá sa na hrade skrývajú pod rúškom tmavej noci. Vychutnáte si pohľad na malebnú dedinku Višňové ktorá sa nachádza priamo pod ním. No keďže tu naša cesta nekončí pôjdeme späť na Krížne cesty. Tu nastane zmena a opäť odbočíme doprava, tentokrát už nie po vrstevnici ale budeme zostupovať lesným chodníčkom okolo cintorína až do Višňového. Tu by som poprosil všetkých účastníkov aby sa nepredbiehali, veď našim cieľom bude užiť si nočnú prírodu a nie závodiť. A to z dôvodu, že tento úsek je pomerne úzky a po našej pravej strane bude miestami prudší svah smerom dolu. Vo Višňovom prejdeme krátky úsek obcou k bývalému pionierskej táboru a odtiaľ budeme pokračovať popod horu asfaltovou cestičkou obklopenou miestami stromami, inde lúkami, späť do Hrachovišta. Keďže záver cesty bude vedený pomerne veľkou časťou dedinky a nás návrat bude v neskorých nocných hodinách, poprosili by sme všetkých účastníkov keby mohli svoje pocity z pochodu ešte nechať pre seba, a nerušili tak tých čo sa tejto akcie nezúčastnili. Ďakujeme. Ako správny turisti isto viete, že kvalitná obuv je základ, i čelovka poprípade baterka nebude zlý nápad, určite bude fajn mať v batôzku aj niečo malé na občerstvenie, prípadne ďalšia výbava podľa aktuálneho počasia a teploty. Dobrá nálada je samozrejmosťou. Trasa je nenáročná vhodná aj pre začiatočníkov a určite ju zvládnu aj deti. Veríme že sme Vám pomohli pri rozhodovaní a v sobotu 29.9. sa vidíme na krásnej nočnej túre, tešíme sa na Vás. text napísal Marek Dlhý, spoluautor trasy

Podmienky účasti na 4.NOČNOM POCHODE (jesenný) 2018

 • Podujatia 4.NOČNÝ POCHOD (jesenný) 2018 sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov. Osoby mladšie tohto veku len v sprievode dospelej osoby.
 • Podujatia 4.NOČNÝ POCHOD (jesenný) 2018 sa môže zúčastniť iba osoba vopred prihlásená, ktorá uhradila stanovený štartovný poplatok na základe pokynov organizátora podujatia obdržaných po prihlásení.
 • Účasť na podujatí 4.NOČNÝ POCHOD (jesenný) 2018 je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Všetci účastníci absolvujú podujatie na vlastné riziko.
 • Prihlásením sa na podujatie 4.NOČNÝ POCHOD (jesenný) 2018 a zapletením štartového poplatku účastník súhlasí že:
 • berie na vedomie náročnosť pochodu, dĺžku a prevýšenie trate, a je zodpovedajúco pripravený/á,
 • sa zoznámil/a s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzuje dodržiavať. Rovnako sa zaväzuje uposlúchnuť pokyny organizátorov počas pochodu,
 • nie je mu známa žiadna prekážka v jeho zdravotnom stave, ktorá by mu v účasti na pochode bránila,
 • zúčastňuje sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ho v súvislosti s týmto pochodom postihnú,
 • nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobí svojim konaním, alebo vznikne jeho zavinením usporiadateľovi, ďalším účastníkom alebo tretím osobám pred, počas a po podujatí,
 • dáva povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia O.Z. Na  hrade a ním povereným osobám na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, telefónne číslo, emailová adresa pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie priebehu pochodu a evidencie prípadných výsledkov,
 • dáva povolenie na použitie svojho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas podujatia, resp. v inom nevyhnutnom prípade,
 • dáva povolenie na použitie svojej emailovej adresy za účelom zasielania informácií pred a po podujatí,
 • dáva povolenie na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pred štartom je každý účastník povinný prejsť prezentáciou. Prezentácia je povinná!!!
 • Podujatie sa koná za každého počasia. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu vrátane úplného zrušenia pretekov v prípade ohrozenia bezpečnosti pretekárov.
 • V prípade zhoršených poveternostných podmienok (hustá hmla, sneh, búrky, krupobitie apod.) si organizátori vyhradzujú právo na „last minute“ zmeny a prípadne aj zmeny trasy v priebehu pochodu v záujme eliminácie vyplývajúcich rizík pre účastníkov. Usporiadatelia musia okamžite o zmenách informovať. Organizátori si vyhradzujú právo prerušiť alebo zrušiť preteky v prípade, ak nové okolnosti ohrozia zdravie a životy bežcov alebo dobrovoľníkov alebo zdravotníckeho personálu.

REGISTRÁCIA NA 4.NOČNÝ POCHOD (jesenný) 2018

REGISTRÁCIA OTVORENÁ DO 25.9.2018

 

:: NA POCHOD 30 DOSPELÝCH & 1 DETÍ

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode