4.NOČNÝ POCHOD 2018 (jarný) :: Čachtice - Bakalár(426) - Čachtický hrad(375) - Višňové - Čachtice.

 

PROPOZÍCIE PODUJATIA :: NÁZOV :: NOČNÝ POCHOD, ROČNÍK :: 4., DÁTUM :: sobota, 5.5.2018, MIESTO STRETNUTIA :: Čachtické podzemie, Na doline, Čachtice, ČAS REGISTRÁCIE :: od 18:00 hod., ČAS ŠTARTU :: 19:30 hod. TRASA :: Čachtické podzemie - ulica Revolučná - Chatky a záhradky - Bakalár - Lúky pod Hradom - Čachtický hrad - Višňové - Čachtické podzemie, DĹŽKA POCHODU :: 9.500 metrov, PREVÝŠENIE :: 520 metrov. :: AUTOR TRASY :: Marek Dlhý & Peter Dlhý

VSTUPNÉ A BENEFITY :: DOSPELÍ & ŠTUDENTI & VŠETCI OKREM MALÝCH DETÍ :: 3.00 EUR, MALÉ DETI Z MATERSKEJ ŠKOLY A DIEVČATÁ Z I. STUPŇA ZŠ :: 2.00 EUR.  V CENE VSTUPENKY JE :: návšteva Čachtického podzemia , SYMBOLICKÁ OCHUTNÁVKA VÍNA na cestu, "protistrachový" džúsik pre deti a pre každého účastníka opäť ORIGINÁLNY ODZNÁČIK NOČNÉHO POCHODU.

PROPOZÍCIE PODUJATIA :: Našou cestou bude málo navštevovaný úsek z obce Čachtice na vrch nachádzajúci sa oproti Čachtickému hradu. Sú tu viditeľné stopy pôsobenia človeka a predpokladá sa, že tu bolo hradisko Lužickej kultúry. Vystúpame  na vrchu Bakalár (426 m.n.m.), staré hradisko obklopené lesom. Archeologický výskum sa v týchto lokalitách nekonal, a tak len náhodné nálezy svedčia o živote ľudí v týchto končinách.

POPIS TRASY :: "Cesta v dĺžke cca 6,0 km prechádza plynulým terénom, len s miernym pozvolným stúpaním až v podstate k samotnému vrchu Bakalára, samotný výstup by som rozdelil na 3 typy povrchu, prvá časť je vyslovene po asfaltovej ceste, druhá časť je lesná cestička, ktorá po určitej vzdialenosti prechádza do užšieho ale pohodlného chodníčka. Tretiu časť by som definoval ako nenápadný lesný chodníček na ktorom sa nachádza aj zopár kameňov, popadaných stromov. V tomto úseku posledná etapa pred samotným výstupom na vrch vedie cez asi 100 metrový úsek hustejšie rastúcich stromov, no prechod medzi nimi je pohodlný. Rozostup medzi nimi sa pohybuje cca vo vzdialenosti 1,5m. Je to pekný nenáročný pochod, pre mnohých v neprebádanom teréne" Marek Dlhý, autor trasy

Pozn. Tento rok je trasa predĺžená o cestu cez obec Višňové a Čachtickú dolinu s cieľom v obci Čachtice na námestí pred drevenou sochou Alžbety Báthory.

 

Podmienky účasti na 4.NOČNOM POCHODE (jarný) 2018

 • Podujatia 4.NOČNÝ POCHOD (jarný) 2018 sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov. Osoby mladšie tohto veku len v sprievode dospelej osoby.
 • Podujatia 4.NOČNÝ POCHOD (jarný) 2018 sa môže zúčastniť iba osoba vopred prihlásená, ktorá uhradila stanovený štartovný poplatok na základe pokynov organizátora podujatia obdržaných po prihlásení.
 • Účasť na podujatí 4.NOČNÝ POCHOD (jarný) 2018 je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Všetci účastníci absolvujú podujatie na vlastné riziko.
 • Prihlásením sa na podujatie 4.NOČNÝ POCHOD (jarný) 2018 a zapletením štartového poplatku účastník súhlasí že:
 • berie na vedomie náročnosť pochodu, dĺžku a prevýšenie trate, a je zodpovedajúco pripravený/á,
 • sa zoznámil/a s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzuje dodržiavať. Rovnako sa zaväzuje uposlúchnuť pokyny organizátorov počas pochodu,
 • nie je mu známa žiadna prekážka v jeho zdravotnom stave, ktorá by mu v účasti na pochode bránila,
 • zúčastňuje sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ho v súvislosti s týmto pochodom postihnú,
 • nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobí svojim konaním, alebo vznikne jeho zavinením usporiadateľovi, ďalším účastníkom alebo tretím osobám pred, počas a po podujatí,
 • dáva povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia O.Z. Na  hrade a ním povereným osobám na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, telefónne číslo, emailová adresa pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie priebehu pochodu a evidencie prípadných výsledkov,
 • dáva povolenie na použitie svojho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas podujatia, resp. v inom nevyhnutnom prípade,
 • dáva povolenie na použitie svojej emailovej adresy za účelom zasielania informácií pred a po podujatí,
 • dáva povolenie na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pred štartom v Čachticiach je každý účastník povinný prejsť prezentáciou. Prezentácia je povinná!!!
 • Podujatie sa koná za každého počasia. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu vrátane úplného zrušenia pretekov v prípade ohrozenia bezpečnosti pretekárov.
 • V prípade zhoršených poveternostných podmienok (hustá hmla, sneh, búrky, krupobitie apod.) si organizátori vyhradzujú právo na „last minute“ zmeny a prípadne aj zmeny trasy v priebehu pochodu v záujme eliminácie vyplývajúcich rizík pre účastníkov. Usporiadatelia musia okamžite o zmenách informovať. Organizátori si vyhradzujú právo prerušiť alebo zrušiť preteky v prípade, ak nové okolnosti ohrozia zdravie a životy bežcov alebo dobrovoľníkov alebo zdravotníckeho personálu.

 

 

 

REGISTRÁCIA NA 4.NOČNÝ POCHOD (jarný) 2018 UKONČENÁ

Registrácia UKONČENÁ

 

:: NA POCHOD 67 DOSPELÝCH & 17 DETÍ

 

MENO DOSPELÍ  DETI
Milistenferová Emília 1 0
Petkov Juraj  1 0
Hrabovský Tomáš  1 0
Csaba Fábián  1 0
Kopčová Alena  2 0
Šimlovič Dušan 1 0
Gajarová Mária  2 2
Gaba Martin 2 2
Gulán Dušan  2 O
Mojto Ivan 2 0
Mičková Sylvia  1 1
Mičuda Marcel  1 0
Blahuta Marek  1 0
Brádová Miriama  1 0
Kropova Monika  2 1
Kozinková Miriam  5 0
Kvapilová  Aneta  3 0
Marušincová Janka 4 3
Marušincová Janka 2 0
Janegová Lenka 3 5
Selešová Mária  2 3

 

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode