KRVAVÉ SLZY2 :: REGISTRÁCIA

Vitajte v registračnom prostredí historického a umeleckého projektu "Krvavé slzy2 - Obete Báthory Erzsébet". Ďakujeme za váš záujem zúčastniť sa výnimočnej prehliadky v prostredí tajomného Čachtického podzemia. 
 
Po spustení udalosti v roku 2016, v prostredí facebooku, sme zaznamenali enormný záujem o jej návštevu. Z priestorových a organizačných dôvodov sme pristúpili k registrácii účastníkov a predpredaji vstupeniek do konkrétnych časových brán. Našim zámerom je ponúknuť vám aj v roku 2017, originálny, neopakovateľný zážitok a dostatočný priestor na precítenie zážitku. Tým bude opäť pohľad na začiatok 17. storočia, kedy vrcholilo krvavé besnenie grófky Báthoryovej nielen na panstve Čachtickom.
 

!!! KONIEC REGISTRÁCIE !!!

 

KRVAVÉ SLZY :: REGISTRÁCIA A OBJEDNÁVKA VSTUPENIEK

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

KRVAVÉ SLZY2 :: INFORMÁCIE

O projekt "Krvavé slzy" ste v minulom roku prejavili veľký záujem. Aby nedošlo k situácii, že príde tak veľké množstvo zákazníkov, ktoré spôsobí priestorové problémy, pristúpili sme k tomuto kroku. Po úspešnej registrácii a objednávke vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol k úhrade vstupného. Zároveň vám pridelíme čas vstupu, tzv. "časovú bránu". Je to presný údaj o hodine zahájenia vášho vstupu. Kedže sa jedná o príbeh s dejom, odohrávajúci sa v kapacitne obmedzených priestoroch podzemia, tento krok bol nevyhnutný. Vyhnete sa však čakaniu v dlhých radách a nestane sa vám ani to, že sa na prehliadku nedostanete. V čase konania prehliadky sú v obci Čachtice hody a na námestí bude bohatý kultúrny program. Využite tento deň a príďte do Čachtíc v predstihu. V priestoroch registrácie bude možnosť zakúpiť základné občerstvenie, bude pripravená malá ochutnávka vína a taktiež budete môcť prežiť chvíle v historickej "Bathory zóne".

POZOR :: NEPREHLIDNITE !!!
 
Prehliadky projektu "Krvavé slzy2" začínajú v sobotu 19.8.2017 o 21.00 hod. v 15 minútových intervaloch. Posledná 15 minútovka z hodiny je technická prestávka. Prehliadka "Krvavé slzy" trvá cca 30 minút. Prehliadky končia o tretej hodine rannej. Polovicu času a prvú časť pohľadu do "krvavej histórie" začnete "na povrchu" v bývalej záhrade Nádasdyovcov. Druhá časť sa odohráva "pod zemou" v priestoroch tajomného Čachtického podzemia.

V roku 2016, pri premiére tohto projektu sme si vypočuli  aj niektoré rady, ako byť ešte lepší. Toto sú najväčšie zmeny oproti minulému roku:
:: zníženie počtu návštevníkov v jednej skupine z 15 osôb na 10 osôb.
:: zákaz používania fotografických bleskov a externého svetla na kamerách (pre každého účastníka zabezpečíme "bulletin" a na mailovú adresu zašlene do 48 hodín po skončení udalosti sériu "profesionálnych fotografií")
:: zákaz vstupu na prehliadku v stave opilosti, teda po nadmernom požití alkoholických nápojov, prípadne návykových látok. Ostatných návštevníkov udalosti prosíme o zachovanie kľudu, prosíme zdržte sa komentovania udalosti počas vystúpenia.
:: zvýšenie vstupného z 5.00 eur na 10.00 eur. Vaša návšteva tejto udalosti je zároveň podporou projektu záchrany Čachtického podzemia. Vďaka tejto podpore sme mohli vyčistiť nový priestor, ktorý počas prehliadky navštívite.

Predstavenie KRVAVÉ SLZY2 obsahuje explicitné scény, preto nie je vhodné pre maloleté deti.

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode