top of page
IMG-20230628-WA0010.jpg

SRDCOM
GEMERČANIA

Sme spolok priaznivcov Gemera. Niektorí z nás v ňom žijú celý život, iní tu vyrastali a radi sa sem vracajú a niekomu je táto zabudnutá časť našej krajiny sympatická aj napriek tomu, že s ňou nie je hlbšie spätý.
Naším cieľom je zviditeľniť a oživiť náš milovaný región, ktorý je plný prekrásnej prírody
vrátane jaskýň, ktoré sú zapísané v UNESCO, nádherných pamiatok a silnej histórie spojenej s významými šľachtickými rodmi, bezkonkurenčných fresiek v gotických kostoloch ktoré sú súčasťou Európskeho kultúrneho dedičstva, umelcov a šikovných ľudí.
Žijeme
umením

Cez naše „zážitkové maľovanie“ chceme priblížiť umenie všetkým bez ohľadu na vek, vzdelanie, či záľuby.

Organizujeme kurzy kresby a maľby pre deti aj dospelých. Ako jediný na Gemeri poskytujeme účastníkom možnosť maľovať podľa živého modelu pod vedením profesionálnych lektorov z najlepších vysokých umeleckých škôl v Česko-Slovensku.

Vážime si šikovných Gemerčanov

Podporujeme umelcov na Gemeri a nezáleží nám na ich zameraní či na stupni ich úrovne.

Pripravujeme workshopy tradičných gemerských remesiel, besedy s umelcami, autorské čítania a prednášky o umení. Organizujeme módne prehliadky, výstavy a vernisáže aj pre začínajúcich umelcov.

Veríme v osvetu

Poskytujeme priestor prednášajúcim z rôznych, napr. sociologických, psychologických, antropologických, ekonomických, či ekologických oblastí (vyhýbame sa politike).

Prinášame možnosť vyjadriť sa k netradičným témam. Bavíme ľudí náučno-zábavnými kvízmi, nielen, o Gemeri. Vedieme čitateľský klub. Obdivujeme občianske združenie Gotická cesta.

bottom of page