:: ALŽBETINO MESAČNÉ HISTORICKÉ KALENDÁRIUM

 
  • JANUÁR
04.01.1604 :: zomrel na panstve Sárvár František Nádašdy vo veku 48 rokov.
 
  • JÚN
21.06.1620 :: zomrel príslušník humenskej vetvy, šľachtic Juraj III. Drugeth, manžel Kataríny Nádašdy vo veku 37 rokov.
 
  • JÚL
31.07.1614 :: druhý testament v ktorom Alžbeta Báthory dáva mestečko Kerestúr dcére Kataríne Drugethovej (Nádašdy)
 
  • AUGUST
07.08.1560 :: narodila sa v Nyírbátore (Uhorsko, Habsburská monarchia) Alžbeta Báthory, (Báthory Erzsébet)uhorská grófka.
21.08.1614 :: zomrela na Čachtickom hrade (Uhorsko, Habsburská monarchia) Alžbeta Báthory /Nádasdy/ vo veku 54 rokov.
 
  • SEPTEMBER
03.09.1610 :: Alžbeta Báthory v Kerestúre napísala prvý testament, ktorým rozdelila celý majetok svojim trom deťom.
 
  • OKTÓBER
06.10.1555 :: narodil sa v Sárvári František Nádašdy, (Nádasdy Ferenc), uhorský šľachtic, manžel Alžbety Báthory. 
 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode