KRVAVÉ SLZY :: REGISTRÁCIA

Vitajte v registračnom prostredí historického a umeleckého projektu "Krvavé slzy - Obete Alžbety Báthoryovej". Ďakujeme za váš záujem zúčastniť sa výnimočnej prehliadky v prostredí tajomného Čachtického podzemia. 
 
Po spustení udalosti v prostredí facebooku sme zaznamenali enormný záujem o jej návštevu. Z priestorových a organizačných dôvodov sme pristúpili k registrácii účastníkov a predpredaji vstupeniek do konkrétnych časových brán. Našim zámerom je ponúknuť vám, našim návštevníkom, originálny, neopakovateľný zážitok a dostatočný priestor na precítenie zážitku. Tým bude pohľad do roku 1610, kedy vrcholilo krvavé besnenie grófky Báthoryovej nielen na panstve Čachtickom.

KRVAVÉ SLZY :: REGISTRÁCIA A OBJEDNÁVKA VSTUPENIEK

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

KRVAVÉ SLZY :: INFORMÁCIE

O projekt "Krvavé slzy" ste prejavili veľký záujem. Aby nedošlo k situácii, že príde tak veľké množstvo zákazníkov, ktoré spôsobí priestorové problémy, pristúpili sme k tomuto kroku. Po úspešnej registrácii a objednávke vám pošleme číslo účtu a variabilný symbol k úhrade vstupného. Zároveň vám pridelíme čas vstupu, tzv. "časovú bránu". Je to presný údaj o hodine zahájenia vášho vstupu. Kedže sa jedná o príbeh s dejom, odohrávajúci sa v kapacitne obmedzených priestoroch podzemia, tento krok bol nevyhnutný. Vyhnete sa však čakaniu v dlhých radách a nestane sa vám ani to, že sa na prehliadku nedostanete. V čase konania prehliadky sú v obci Čachtice hody a na námestí bude bohatý kultúrny program. Využite tento deň a príďte do Čachtíc v predstihu.
 
Prehliadky projektu "Krvavé slzy" začínajú o 21.00 hod. v 15 minútových intervaloch. Prehliadka "Krvavé slzy" trvá 30 minút. Polovicu času a prvú časť pohľadu do krvavej histórie začnete na povrchu v bývalej záhrade Nádasdyovcov. Druhá časť sa odohráva v priestoroch tajomného Čachtického podzemia

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode