KRVAVÉ SLZY :: ČASOVÉ BRÁNY

 
ČASOVÁ BRÁNA 01 :: 20.8.2016 :: 21:00 hod. 
01 1017 Patrícia Morgošová 
02 1017 Patrícia Morgošová
03 1042 Dana Křapová
04 1042 Dana Křapová
05 1042 Dana Křapová
06 1042 Dana Křapová
07 1066 Miroslava Michalcová
08 1066 Miroslava Michalcová
09 1009 Blanka Boráková
10 1009 Blanka Boráková
11 1009 Blanka Boráková
12 1009 Blanka Boráková
13 1032 Zdenka Mlčůchová 
14 1032 Zdenka Mlčůchová 
15 1032 Zdenka Mlčůchová 
 
ČASOVÁ BRÁNA 02 :: 20.8.2016 :: 21:15 hod. 
01 1061 Michaela Plaštiaková
02 1061 Michaela Plaštiaková
03 1061 Michaela Plaštiaková
04 1061 Michaela Plaštiaková
05 1061 Michaela Plaštiaková
06 1055 Ivana Valovičová
07 1055 Ivana Valovičová
08 1055 Ivana Valovičová
09 1055 Ivana Valovičová
10 1055 Ivana Valovičová
11 1014 Kristína Palušová
12 1014 Kristína Palušová
13 1014 Kristína Palušová
14 1014 Kristína Palušová
15 1014 Kristína Palušová
 
ČASOVÁ BRÁNA 03 :: 20.8.2016 :: 21:30 hod. 
01 1092 Michaela Bačová
02 1092 Michaela Bačová
03 1099 Kristína Michalíková
04 1099 Kristína Michalíková
05 1095 Emília Kostrnová
06 1095 Emília Kostrnová
07 1090 Adam Boháč
08 1090 Adam Boháč
09 1090 Adam Boháč
10 1090 Adam Boháč
11 1108 Andrej Ružôň
12 1108 Andrej Ružôň
13 1005 Kassia Kováčová
14 1005 Kassia Kováčová
15 1005 Kassia Kováčová
 
ČASOVÁ BRÁNA 04 :: 20.8.2016 :: 21:45 hod. 
01 1109 Veronika Runová
02 1109 Veronika Runová
03 1082 Michal Černý
04 1082 Michal Černý
05 1065 Zuzana Čavojská
06 1065 Zuzana Čavojská
07 1097 Peter Blasko
08 1097 Peter Blasko
09 1056 Antónia Grošaftová
10 1056 Antónia Grošaftová
11 1039 Lucia Šeboková 
12 1039 Lucia Šeboková 
13 1107 Soňa Lenčéšová
14 1107 Soňa Lenčéšová
15 1110 Petra Petrášová
16 1110 Petra Petrášová
 
ČASOVÁ BRÁNA 05 :: 20.8.2016 :: 22:00 hod. 
01 1021 Katarína Teyerlová
02 1021 Katarína Teyerlová
03 1021 Katarína Teyerlová
04 1021 Katarína Teyerlová
05 1021 Katarína Teyerlová
06 1021 Katarína Teyerlová
07 1021 Katarína Teyerlová
08 1021 Katarína Teyerlová
09 1021 Katarína Teyerlová
10 1021 Katarína Teyerlová
11 1057 Miriam Svatonová
12 1057 Miriam Svatonová
13 1104 Slavka Töröková
14 1104 Slavka Töröková
15 1114 Henrieta Garajová
16 1114 Henrieta Garajová
 
ČASOVÁ BRÁNA 06 :: 20.8.2016 :: 22:15 hod. 
01 1002 Lucia Citterová
02 1002 Lucia Citterová
03 1002 Lucia Citterová
04 1002 Lucia Citterová
05 1053 Alexandra Jurkovičová
06 1053 Alexandra Jurkovičová
07 1053 Alexandra Jurkovičová
08 1053 Alexandra Jurkovičová
09 1010 Jarmila Gachová 
10 1010 Jarmila Gachová
11 1010 Jarmila Gachová
12 1010 Jarmila Gachová
13 1010 Jarmila Gachová
14 1124 Dominik Gach
15 1124 Dominik Gach
 
ČASOVÁ BRÁNA 07 :: 20.8.2016 :: 22:30 hod. 
01 1006 Erika Společníková
02 1006 Erika Společníková
03 1006 Erika Společníková
04 1006 Erika Společníková
05 1004 Jaroslava Kazmerová
06 1004 Jaroslava Kazmerová
07 1022 Ján Holčík
08 1022 Ján Holčík
09 1022 Ján Holčík
10 1022 Ján Holčík
11 1034 Dávid Vrtaňa
12 1034 Dávid Vrtaňa
13 1111 Monika Dávidková
14 1111 Monika Dávidková
15 1118 Martin Strapatý
16 1113 Tomáš Dávidek
17 1113 Tomáš Dávidek
 
ČASOVÁ BRÁNA 08 :: 20.8.2016 :: 22:45 hod. 
01 1046 Daniel Kvasnica
02 1046 Daniel Kvasnica
03 1046 Daniel Kvasnica
04 1046 Daniel Kvasnica
05 1046 Daniel Kvasnica
06 1046 Daniel Kvasnica
07 1001 Michaela Mešková
08 1001 Michaela Mešková
09 1001 Michaela Mešková
10 1001 Michaela Mešková
11 1117 Martin Bačko
12 1117 Martin Bačko
13 1117 Martin Bačko
14 1117 Martin Bačko
15 1130 Lucia Hejdová PH
16 1130 Lucia Hejdová PH
 
ČASOVÁ BRÁNA 09 :: 20.8.2016 :: 23:00 hod. 
01 1012 Mária Blahová
02 1012 Mária Blahová
03 1012 Mária Blahová
04 1012 Mária Blahová
05 1062 Miroslav Bartek
06 1062 Miroslav Bartek
07 1050 Nikola Gelingerová
08 1050 Nikola Gelingerová
09 1050 Nikola Gelingerová
10 1050 Nikola Gelingerová
11 1102 Jana Táborská
12 1102 Jana Táborská
13 1102 Jana Táborská
14 1102 Jana Táborská
15 1102 Jana Táborská
 
ČASOVÁ BRÁNA 10 :: 20.8.2016 :: 23:15 hod. 
01 1094 Dominika Kobelárová
02 1094 Dominika Kobelárová
03 1112 Romana Fülöpová
04 1112 Romana Fülöpová
05 1067 Dominika Šupová
06 1067 Dominika Šupová
07 1074 Martina Mlynarčíková
08 1074 Martina Mlynarčíková
09 1074 Martina Mlynarčíková
10 1074 Martina Mlynarčíková
11 1085 Petra Ďuricová
12 1085 Petra Ďuricová
13 1101 Petra Ďuricová
14 1101 Petra Ďuricová
15 1120 Nina Dolejšová
16 1120 Nina Dolejšová
 
ČASOVÁ BRÁNA 11 :: 20.8.2016 :: 23:30 hod. 
01 1079 Ivana Uhlárová
02 1079 Ivana Uhlárová
03 1079 Ivana Uhlárová
04 1079 Ivana Uhlárová
05 1079 Ivana Uhlárová
06 1079 Ivana Uhlárová
07 1079 Ivana Uhlárová
08 1079 Ivana Uhlárová
09 1079 Ivana Uhlárová
10 1079 Ivana Uhlárová
11 1105 Marek Kolesár
12 1105 Marek Kolesár
13 1123 Marcel Dovčík
14 1123 Marcel Dovčík
15 
 
ČASOVÁ BRÁNA 12 :: 20.8.2016 :: 23:45 hod. 
01 1096 Milena Dlouhá
02 1096 Milena Dlouhá
03 1096 Milena Dlouhá
04 1024 Bibiána Remenárová
05 1024 Bibiána Remenárová
06 1024 Bibiána Remenárová
07 1024 Bibiána Remenárová
08 1103 Martina Masárová
09 1103 Martina Masárová
10 1103 Martina Masárová
11 1103 Martina Masárová
12 1098 Rostislav Bín
13 1098 Rostislav Bín
14
15 
 
ČASOVÁ BRÁNA 13 :: 21.8.2016 :: 00:00 hod. 
01 1045 Nina Sládeková
02 1045 Nina Sládeková
03 1019 Ján Úskoba
04 1019 Ján Úskoba
05 1019 Ján Úskoba
06 1019 Ján Úskoba
07 1019 Ján Úskoba
08 1019 Ján Úskoba
09 1036 Lukáš Jílek
10 1036 Lukáš Jílek
11 1036 Lukáš Jílek
12 1036 Lukáš Jílek
13 1036 Lukáš Jílek
14 1077 Marián Vyskoč
15 1077 Marián Vyskoč
 
ČASOVÁ BRÁNA 14 :: 21.8.2016 :: 00:15 hod. 
01 1106 Helena Holičová 
02 1106 Helena Holičová
03 1106 Helena Holičová
04 1106 Helena Holičová
05 1106 Helena Holičová
06 1115 Gabriela Meszárošová
07 1115 Gabriela Meszárošová
08 1115 Gabriela Meszárošová
09 1115 Gabriela Meszárošová
10 1115 Gabriela Meszárošová
11 1116 Melánia Badžová
12 1116 Melánia Badžová
13 1145 Anna Augustínová PH
14 1145 Anna Augustínová PH
15 1145 Anna Augustínová PH
 
ČASOVÁ BRÁNA 15 :: 21.8.2016 :: 00:30 hod. 
01 1051 Lucia Mišutová
02 1051 Lucia Mišutová
03 1051 Lucia Mišutová
04 1051 Lucia Mišutová
05 1051 Lucia Mišutová
06 1051 Lucia Mišutová
07 1051 Lucia Mišutová
08 1051 Lucia Mišutová
09 1051 Lucia Mišutová
10 1051 Lucia Mišutová
11 1051 Lucia Mišutová
12 1131 Katarína Ďurčanská PH
13 1131 Katarína Ďurčanská PH
14 1132 Karol Jamrich PH
15 1132 Karol Jamrich PH
 
ČASOVÁ BRÁNA 16 :: 21.8.2016 :: 00:45 hod. 
01 1044 Nina Lančinová
02 1044 Nina Lančinová
03 1044 Nina Lančinová
04 1048 Mirka Jánošíková
05 1048 Mirka Jánošíková
06 1048 Mirka Jánošíková
07 1052 Marcela Tureková
08 1052 Marcela Tureková
09 1052 Marcela Tureková
10 1052 Marcela Tureková
11 1052 Marcela Tureková
12 1133 Denis Kelemen PH
13 1133 Denis Kelemen PH
14 1133 Denis Kelemen PH
15 1133 Denis Kelemen PH
 
ČASOVÁ BRÁNA 17 :: 21.8.2016 :: 01:00 hod. 
01 1071 Martin Práznovský
02 1119 Erik Makarský
03 1119 Erik Makarský
04 1125 Zlatica Močková
05 1125 Zlatica Močková
06 1125 Zlatica Močková
07 1125 Zlatica Močková
08 1125 Zlatica Močková
09 1011 Matúš Durec
10 1011 Matúš Durec
11 1147 Klinec Ján PH
12 1147 Klinec Ján PH
13 1147 Klinec Ján PH
14 1147 Klinec Ján PH
15 1147 Klinec Ján PH
16 1147 Klinec Ján PH
 
ČASOVÁ BRÁNA 18 :: 21.8.2016 :: 01:15 hod. 
01 1122 Eva Soboňová
02 1122 Eva Soboňová
03 1122 Eva Soboňová
04 1122 Eva Soboňová
05 1122 Eva Soboňová
06 1122 Eva Soboňová
07 1122 Eva Soboňová
08 1122 Eva Soboňová
09 1122 Eva Soboňová
10 1122 Eva Soboňová
11 1122 Eva Soboňová
12 1122 Eva Soboňová
13 1122 Eva Soboňová
14 Marián Fajnor
15 Marián Fajnor
 
ČASOVÁ BRÁNA 19 :: 21.8.2016 :: 01:30 hod. 
01 1129 Kristína Lavičková PH
02 1129 Kristína Lavičková PH
03 1129 Kristína Lavičková PH
04 1129 Kristína Lavičková PH
05 1128 Lucia Galieriková PH
06 1128 Lucia Galieriková PH
07 1128 Lucia Galieriková PH
08 1128 Lucia Galieriková PH
09 1141 Marcel Rajnoha PH
10 1141 Marcel Rajnoha PH
11 1142 Monika Piterková PH
12 1142 Monika Piterková PH
13 1142 Monika Piterková PH
14 1142 Monika Piterková PH
15 1142 Monika Piterková PH
 
ČASOVÁ BRÁNA 20 :: 21.8.2016 :: 01:45 hod. 
01 1134 Peter Lukáč PH
02 1134 Peter Lukáč PH
03 1134 Peter Lukáč PH
04 1134 Peter Lukáč PH
05 1134 Peter Lukáč PH
06 1135 Andrea Rybárová PH
07 1135 Andrea Rybárová PH
08 1136 Milan Dunajčík PH
09 1136 Milan Dunajčík PH
10 1146 Tomáš Gegáň PH
11 1146 Tomáš Gegáň PH
12 1146 Tomáš Gegáň PH
13 1146 Tomáš Gegáň PH
14 
15

 

ČASOVÁ BRÁNA 21 :: 21.8.2016 :: 02:00 hod. 

01 1137 Dominika Vilmonová PH
02 1137 Dominika Vilmonová PH
03 1137 Dominika Vilmonová PH
04 1138 Veronika Lukáčiková PH
05 1138 Veronika Lukáčiková PH
06 1138 Veronika Lukáčiková PH
07 1138 Veronika Lukáčiková PH
08 1138 Veronika Lukáčiková PH
09 1138 Veronika Lukáčiková PH
10 1139 Alexander Urban PH
11 1139 Alexander Urban PH
12 1139 Alexander Urban PH
13 1139 Alexander Urban PH
14 1140 Lenka Maráková PH
15 1140 Lenka Maráková PH
 
ČASOVÁ BRÁNA 22 :: 21.8.2016 :: 02:15 hod. 
01 1143 Tatiana Michaličková PH
02 1143 Tatiana Michaličková PH
03 1143 Tatiana Michaličková PH
04 1143 Tatiana Michaličková PH
05 1144 Michaela Bednáriková PH
06 1144 Michaela Bednáriková PH
07 1144 Michaela Bednáriková PH
08 1144 Michaela Bednáriková PH
09
10
11
12
13
14
15

 

ČASOVÁ BRÁNA 23 :: 21.8.2016 :: 02:30 hod. 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

 

ČASOVÁ BRÁNA 24 :: 21.8.2016 :: 02:45 hod. 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode